Regler

Her kan du læse regler for Cross Nationals 2017 / 2018

Hvad er Cross Nationals? Cross Nationals er den direkte efterfølger til DAF’s vinterturnering for løbere, CrossChallenge.

Cross Nationals udgør det danske mesterskab i cross for hold, som er et DIF-mesterskab.

Deltagelse: Turneringen er åben for alle. Holdturneringen er DM for hold i cross/landevej og er derfor kun åben for klubber, som er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF).
Aldersgrupper: Der er 3 aldersklasser for begge køn

 • U20 (årgang 1999-2004)
 • Senior (åben klasse)
 • Masters (1978 eller tidligere)

Særligt for 1. runde:

 • Årgang 1998 kan deltage i U20 løbet i 1. runde, da denne er iagttagelsesløb til årets NM Cross.
 • Årgang 1998 scorer dog ikke point til den samlede U20 stilling og kan ikke indgå på U20 hold i Cross Nationals.

Masters tæller også i seniorkonkurrencen.

U20 løbere fra 16 år (årgang 2002) tæller i seniorkonkurrencen i runder med fælles start og samme distance.

Konkurrence-
regler:
Løbene afvikles efter gældende atletikreglement.

I alle 3 klasser er der individuel og holdkonkurrence for begge køn; både i den enkelte runde og i Cross Nationals serien som helhed.

Cross Nationals serien

 • I hver runde gives der 50, 47, 45, 43, 41, 40 osv. point ned til nummer 45, som får 1 point i den samlede stilling.
 • Individuel konkurrence
  Løberens 4 bedste point tæller i den samlede konkurrence.
 • Holdkonkurrencen
  • Holdløb afgøres på samlet tid for klubbens hurtigste løbere.
  • I den enkelte runde består et hold af:
   • Senior mænd: 5 løbere (dog 3 i runder med stafetløb)
   • Øvrige klasser: 3 løbere
 • De 3 hhv. 5 første løbere fra samme forening i mål udgør foreningens 1. Hold, mens de efterfølgende bedste 3 hhv. 5 løbere fr samme forening udgør dennes 2. Hold osv.
 • I den samlede holdturnering tæller klubbens 4 bedste pointtal.

 

DM hold for masters skal bestå af 3 løbere fra samme aldersklasse, og disse skal løbe sammen som et hold.
Masters hold i Cross Nationals konkurrencen består af 3 løbere på mindst 40 år. Tiderne lægges sammen, så de 3 hurtigste udgør 1. holdet osv.

For ungdom kan løbere rykkes op i en ældre klasse i DM konkurrencen, og disse løbere skal løbe sammen som et hold. Holdet deltager i den klasse den ældste løber tilhører.
I Cross Nationals konkurrencen består U20 hold af 3 løbere under 20 år. Tiderne lægges sammen, så de 3 hurtigste udgør 1. holdet osv.

Alle hold med 3 løbere af samme køn fra samme klub deltager i konkurrencen for senior hold (såfremt alle født årgang 2001 eller tidligere).

 

Hvad hvis nogle står lige i point?


Så er resultatet i sidste runde afgørende. Der kigges på 2. og evt. 3. sidste runde hvis ingen af de involverede har resultat i sidste runde.

Udenlandske deltagere: Alle udenlandske statsborgere kan frit deltage i alle runder af Cross Nationals, men scorer ikke point i den samlede konkurrence.

Udenlandske statsborgere som er medlem af en forening under DAF og har haft fast bopæl i Danmark de forudgående 6 måneder kan deltage i Cross Nationals og DM på lige fod med udøvere med dansk startret.

Undtaget er dog den individuelle konkurrence ved DM for senior, hvor udenlandske statsborgere ikke kan blive placeret og vinde medaljer.
Der må dog max. være 1 udenlandsk statsborger på hvert hold.

Tilmelding:
 • Tilmeldingen sker til hver enkelt runde via denne side: www.ultimate.dk
 • Tilmeldingsfristen er altid mandagen før løbet.
 • Eftertilmelding indtil 3 timer før løbet er muligt mod eftertilmeldingsgebyr på 50 kr.
 • Der skal ikke tilmeldes hold. Dette sker automatisk, og der dannes alle de hold, der er mulighed for med de, for klubben, tilmeldte løbere.
 • Ved tilmelding skal der oplyses hvem der er klubbens kontaktperson ved udsendelse af information om Cross Nationals.
Startgebyr: Der betales individuelt startgebyr pr. runde efter DAF´s takster.

Der er intet tilmeldingsgebyr for hold – det er inkluderet i den individuelle startsats.

Kontaktperson:  Morten Albjerg Nielsen

morten@dansk-atletik.dk / +45 50 91 79 50